GOM PICKER 1.0.0.7

GOM PICKER 1.0.0.7

Gretech Corporation – Shareware – Android Windows
ra khỏi 3 phiếu
5 Stars User Rating
GOM Picker là một công cụ phần mềm cho phép bạn chơi nhúng flash video từ internet trong GOM Media Player hoặc tải về video trực tiếp vào máy tính của bạn trong chỉ cần một nhấp chuột.

Tổng quan

GOM PICKER là một Shareware phần mềm trong danh mục Màn hình nền được phát triển bởi Gretech Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 565 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của GOM PICKER là 1.0.0.7, phát hành vào ngày 01/01/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/01/2011.

GOM PICKER đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/Windows.

Người sử dụng của GOM PICKER đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho GOM PICKER!

Cài đặt

người sử dụng 565 UpdateStar có GOM PICKER cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản